innovatie

Succesvolle innovatie? Het is zo simpel als samenwerken

Enkele weken geleden was ik in Utrecht op het festival Thinking Planet. In plaats van muziek, kunst of andere vormen van entertainment, stond deze avond in het thema van filosofie. Een uit Tanzania afkomstige ondernemer gaf een lezing over ‘Een holistische visie op innovatie’.

Ahad Katera, een van de oprichters van Guavay, een start-up die bio-afval uit Tanzania omzet in biologische kunstmest, vertelde over zijn reis van afgestudeerde industrieel ontwerper naar ondernemer. Hij gaf inzicht in de kansen op de markt, de problemen die hij oploste, de manier hoe hij omging met zakenrelaties. Hij wist, zonder vooraf in het bezit te zijn van de juiste middelen, toch altijd zijn doelen te behalen met het bedrijf.

Het gesprek dat wij na deze lezing hadden gaf mij een verrassend inzicht in innovatie. Deze visie op innovatie deel ik graag met jou.

Innovatie en menselijkheid

Ik vroeg hem naar zijn kijk op de relatie tussen innovatie en menselijkheid. In zijn ogen gaan innovatie en menselijkheid hand in hand. Als voorbeeld gaf hij als advies dat je successen altijd moet vieren, hoe klein deze ook zijn. Dat deed de mensen met wie hij werkte goed en gaf hen de energie om naar het volgende doel toe te werken met plezier en motivatie.

Ook had dit hem geholpen om obstakels weg te nemen. Zo had zijn collega een tijdlang problemen tijdens onderhandelingen met een van de zakenpartners. Dit leek uitzichtloos, tot hij uiteindelijk met een mogelijke oplossing voor het probleem kwam: vrienden worden. Na een avond met lekker eten en gezelligheid, zijn deze zakenpartners vrienden geworden en als zodanig gaan samenwerken. Vanaf nu pakten zij de problemen gezamenlijk aan.

Ahad Katera heeft mij op deze avond geleerd dat innovatie en menselijkheid samengaan. Deze relatie is van cruciaal belang op het gebied van werkplezier, probleem oplossen en samenwerken. Zo ben ik mij gaan afvragen hoe dit in mijn vakgebied van toepassing zou zijn.

Ik presenteer u: Digitale Transformatie

Er is geen vakblad meer die het er niet over heeft: digitale transformatie. Deze term, die vanuit het bedrijfsleven is opgekomen, gaat over innovatie, verandering, IT, nieuwe organisatievormen, digital natives en belichaamt de grote uitdagingen van bedrijven anno nu.

Zo liggen bedrijven onder druk om de concurrentie voor te blijven in een markt waarin alleen producten met de beste gebruikerservaring leidt tot blije klanten, werknemers en partners. Een andere uitdaging is de aansluiting tussen bedrijfsprioriteiten enerzijds en investeringen in IT anderzijds. Waar IT voornamelijk de focus is van onderhoud aan de infrastructuur en bestaande systemen, draagt het niet (meetbaar) bij aan innovatie of bedrijfsdoelen. Tot slot hebben veel organisaties geen idee wat digitale transformatie nu eigenlijk is en wat dit voor hen betekent.

Universele bedrijfsvoorwaarden

Waar al deze vakbladen verschillende presentaties geven van wat digitale transformatie is, en een nog grotere variëteit bieden aan oplossingen voor het omgaan met deze veranderingen, lijken zij consensus te bereiken op een ander vlak, namelijk op het gebied van de voorwaarden voor succes.

Deze voorwaarden voor succes worden doorgaans tussen de regels door genoemd en gepresenteerd als universele bedrijfsvoorwaarden die je moet organiseren of faciliteren. Zij gaan niet over de juiste technieken, noch over klik-en-klare oplossingen. Deze voorwaarden gaan over normale zaken, menselijke manieren van organiseren en samenwerken:

  1. Medewerkers betrekken bij en laten meedenken met bedrijfsvoering
  2. Optimaliseren voor snelheid en wendbaarheid van de organisatie
  3. Mensen regie geven over hun eigen vak en bijbehorende werkzaamheden

Deze voorwaarden gaan over cultuur, menselijkheid en de wijze waarop je jezelf en jouw bedrijf organiseert. Laat dat nu net zijn waar innovatie, in de ogen van Ahad Katera, niet zonder kan. Zijn deze bedrijfsvoorwaarden dan niet de sleutel tot succesvol innoveren, juist ten tijde van deze digitale transformatie? Is dit niet de kern van waar het allemaal om draait? Tijd voor nader onderzoek!

1. Bedrijfsvoering doe je samen

De eerste voorwaarde voor een succesvolle digitale transformatie is: het samenbrengen van verschillende mensen en disciplines. Dit klinkt als een logische manier van werken, maar uit onderzoek en de praktijk komt naar voren dat er weinig samengewerkt wordt over verschillende disciplines of afdelingen heen.

Dit geldt tevens voor het betrekken van de IT afdeling bij bedrijfsvoering. Bij succesvolle digitale transformatie is IT geen centrale supportafdeling, maar een strategische macht en een belangrijke drijfveer innovatie. Helaas is het te vaak zo dat IT teams voornamelijk bezig zijn met tactische verbeteringen op de korte termijn, dan bezig zijn met het realiseren van waarde voor het bedrijf en haar klanten voor de lange termijn. Dit willen veranderen betekent niet alleen dat je tijd en middelen moet herinrichten naar strategische doelen in plaats van de dagelijkse taken. Het betekent ook het samenbrengen van de juiste mensen en hen te laten samenwerken.

Dit kan door een gezamenlijk startpunt te stellen, te weten: bedrijfsdoelstellingen. Maak deze inzichtelijk, concreet en meetbaar en gebruik deze als leidraad. Op die manier kan iedereen, vanuit de gedeelde doelstellingen, redeneren vanuit zijn of haar eigen discipline, meedenken, kritische vragen stellen en samenwerken naar de succesvolle realisatie van deze doelen.

2. Snelheid en wendbaarheid

De tweede voorwaarde noemt ‘snelheid’ en ‘wendbaarheid’ als termen voor succes in innovatie en voorwaarden voor digitale transformatie. Met snelheid wordt de snelheid bedoeld waarmee een idee gerealiseerd en getoetst kan worden op de markt. Wendbaarheid gaat doorgaans over de mate van sturing door stakeholders in de vorming van een product of dienst.

Beide waarden gaan hand in hand en kunnen, indien goed ingericht, van grote waarde zijn. Dit maakt het mogelijk om elke week, of elke dag, een nieuw idee op de markt te brengen. Op die manier kun je direct feedback krijgen van jouw belangrijkste stakeholders: jouw klanten. Op basis van deze feedback kun je jouw ideeën aanpassen en direct relevante waarde toevoegen aan jouw product, voor jouw klanten.

3. Baas in eigen vak

De derde en tevens laatste voorwaarde stelt dat je mensen volledige regie moet geven over hoe zij hun werk uitvoeren, evenals de verantwoordelijkheid die hierbij past. Agile methoden hebben dit idee reeds geadopteerd door regie terug te brengen naar het team. Het multidisciplinaire team is zelfstandig in staat alle taken van ontwerp, realisatie, testen tot en met de oplevering te verzorgen. Alle benodigde expertise is aan boord.

Dit kan alleen succesvol werken door de teams zeggenschap te geven over bedrijfsbeleid en -strategie. Door de eerste voorwaarde ‘bedrijfsvoering doe je samen’ te realiseren, zijn mensen in staat om weloverwogen beslissingen te nemen in hun vak, in lijn met de strategie, beleid en doelen van het bedrijf.

Geheim tot succes

Na deze korte analyse van de drie genoemde bedrijfsvoorwaarden, meen ik dat deze voorwaarden de kern zijn van innovatie en de sleutels tot succes. Zoals Ahad Katera het belang van samenwerken en menselijkheid aangaf in zijn visie op innovatie, zie ik deze terug in de universele bedrijfsvoorwaarden voor succes. In mijn ogen zijn deze terug te leiden naar samenwerking, en wel op de volgende drie gebieden:

  1. samenwerken op bedrijfsvoering,
  2. samenwerken met jouw klanten / stakeholders
  3. samenwerken over disciplines heen

Ik geloof erin dat wanneer jij deze samenwerking centraal stelt in jouw organisatie, je een succesvol bedrijf zult zijn in het tijdperk van digitale transformatie. Werk samen met respect voor en interesse in elkaar en je bent in staat om te innoveren. Mooi meegenomen is dat deze manier van samenwerking ook de basis is voor meer werkplezier, en zelfs vriendschap.

Whitepaper ‘Hoe Design Thinking leidt tot meerwaarde van digitale producten’

Wat zijn de voordelen van een goede interdisciplinaire samenwerking bij software ontwikkeling? Lees deze whitepaper voor meer inzicht in hoe de Scrum methode en software ontwikkeling met Design Thinking leiden tot succesvolle digitale producten voor de eindgebruiker.

Download de whitepaper en krijg antwoord op de volgende vragen:

  • Waarom zijn Apple, Tesla, Airbnb en Slack zo succesvol?
  • Hoe kun je middels Design Thinking meerwaarde voor je organisatie creëren?
  • Hoe kun je jouw klanten aan je (blijven) binden?
  • Hoe verkort je jouw time-to-market van innovatieve productideeën?

Mockup whitepaper Rapid


Aantal
0
shares
0
0