pexels-photo-370142

De rol van digitale marktplaatsen in een platform economie

Martijn Arets is, in samenwerking met Trivento en Intrapreneur.nl, gestart met een nieuwe en unieke expeditie. Hiervoor zal hij in de komende 12 maanden, 8 tot 10 startups, scale-ups en corporates bezoeken. Hij interviewt CEO’s, Chief Digital Officers en oprichters over het onderwerp ‘platform economie’, de rol en het belang van software als onderdeel hiervan, de kritische succesfactoren van online platformen en business modellen én wat er voor nodig is om software te maken waar je blij van wordt!

Platformeconomie heeft betrekking op online platformen die consumenten faciliteren om goederen met elkaar te delen en onderling transacties te kunnen doen.

Blogserie platform economie

De interviews worden door Martijn Arets verwerkt in 8 tot 10 blogs die met een regelmaat van 2 maanden gepubliceerd gaan worden op Intrapreneur.nl. Martijn is daarnaast actief met een eigen blog en als platform expert regelmatig te horen op New Business Radio. Genoeg redenen om deze serie blogs te gaan volgen dus! Na iedere blog van Martijn Arets volgt een blog die gebaseerd is op het hetzelfde interview, maar Intrapreneur gaat samen met jou dieper op het onderwerp in.
platform economie intrapreneur

Finse startup, scale-up Sharetribe

De eerste organisatie in deze bijzondere serie is de startup/scale-up Sharetribe. Sharetribe is een Fins initiatief en biedt software in de vorm van een online platform, die gebruikers helpt om hun eigen marktplaats te bouwen. Sharetribe is gestart door CEO and Co-founder Juho Makkonen.

Als onderdeel van de interviews die Martijn Arets afneemt, zijn er een aantal specifieke vragen gesteld waar in deze blog bij stilgestaan wordt. Het overige deel van het interview is terug te lezen in de eerder gepubliceerde blog De toekomst van de uber en airbnbs ligt decentraal en sharetribe heeft de sleutel.

At Trivento our mission is to built software that delights users, how do you delight your users?

Juho geeft aan dat het bij Sharetribe draait om gemak. Niet technische gebruikers de mogelijkheid bieden om een online marktplaats te starten zonder alles te moeten weten van software. De gebruikers van Sharetribe ervaren volgens Juho ‘software waar je blij van wordt’ als het ze is gelukt om eenvoudig, intuitief en zelfstandig een online marktplaats aan te maken met behulp van het Sharetribe platform.

Veel mensen denken dat er heel veel resources en technische kennis nodig is om zoiets voor elkaar te krijgen. Sharetribe wil bewijzen dat het ook anders kan.

Een belangrijke volgende stap in ‘software waar je blij van wordt’, is de ontwikkeling van een API op het Sharetribe platform. Daarmee wordt het makkelijker om de software ook te kunnen gebruiken op nieuwe ‘interfaces’ zoals een mobile app. Daarbij kan ook gedacht worden aan het gebruiken van de Sharetribe data op platformen van derden, middels deze API.

Met API’s bedoelen we over het algemeen Web API’s. Dit zijn interfaces die het mogelijk maken om online platformen – via het internet – data en logica uit te wisselen met andere platformen, apps, webapplicaties en websites.

Meer informatie over de rol van API’s in een digitale wereld kun je ook vinden in de whitepaper van Trivento over het reactive API platform.

What is your vision on a digital future in the context of platforms, software and technology?

Juho vertaald dit naar een ‘key question’ die betrekking heeft op governance, ownership en mate waarin invloed uitgeoefend kan worden door stakeholders, met namen gebruikers van het platform. Het is belangrijk dat gebruikers veel invloed uit kunnen oefenen om een platform succesvol en toekomstbestendig te laten zijn. Het gaat daarbij om de noodzaak van een eerlijk verdienmodel voor alle stakeholders.

Vergelijk in die zin ook de situatie rondom Uber. De taxi chauffeurs die zijn aangesloten bij Uber, klagen steen en been over de slechte verdiensten en overwegen om op locale basis, eigen concurrerende initiatieven te starten. Dit laat zien dat zonder een eerlijk en evenwichtig verdienmodel voor de diverse stakeholders een platform initiatief vroeg of laat onder druk zal komen te staan.

Dit betekent uiteindelijk dat de gebruikte technologie en daarmee de werking van het platform nog zo vooruitstrevend kan zijn, als aan deze basis voorwaarden niet wordt voldaan dan is een initiatief vroeg of laat ten dode opgeschreven.

How data driven is Sharetribe and how important is it to be succesful in a digital world?

Volgens Juho is Sharetribe extreem ‘data driven’ en is dit extreem belangrijk om succesvol te kunnen zijn. De reden hiervoor is dat het platform alleen succesvol is wanneer het in staat is om transacties tussen koper en verkoper tot stand te laten komen. Dit betekent dat mensen maximaal in staat moeten worden gesteld om te vinden wat ze zoeken. Wanneer dit niet lukt dan zal er uiteindelijk geen transactie plaatsvinden.

Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van data. Gebruikers worden gevolgd op het platform en de data wordt verzameld om hier informatie uit te halen die doorlopend gebruikt wordt om het platform verder te verbeteren. Het gaat daarbij om diverse ‘key metrics’. Vinden transacties daadwerkelijk plaats? Welke zoektermen worden gebruikt, in hoeveel clicks komt iemand tot een transactie? Hoe lang blijft iemand op het platform? Op welke momenten haakt iemand af? Wat is de conversie is de verschillende stages van een funnel?

De hoeveelheden data neemt verder toe met het aantal gebruikers en het aantal producten op het platform, inclusief het belang voor steeds meer use cases om hier ook realtime op te kunnen acteren. Daarmee ontstaat een fenomeen met de naam ‘fast data’. Fast data vraagstukken in combinatie met grote volumes van data, vragen om een nieuwe benadering en nieuwe paradigma’s. Meer hierover vind je in de whitepaper van Trivento over de mogelijkheden en status van Fast Data.

What changes in online behaviour do you see and how do you react on this in terms of innovation?

Mensen raken volgens Juho meer en meer gewend aan het gebruik van online diensten en online commerciele interactie. Meer algemeen raken ze steeds meer gewend aan online businessmodellen. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan grote online platformen als AirBnB en Uber.

Dit maakt het voor nieuwe platform founders makkelijker om een succesvol platform te bouwen omdat de cultural shift die hiervoor nodig is, al voor een belangrijk deel heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat nieuwe online intiatieven ook sneller omarmd zullen worden, onder de voorwaarde dat er voor de consument waarde wordt toegevoegd en het betreffende platform voldoet aan basis voorwaarden als gebruiksgemak, snelheid, beschikbaarheid en bewijs van adoptie van andere gebruikers.

Zo kun je met een kleiner aantal gebruikers al veel sneller succesvol zijn omdat mensen aan het online model gewend zijn.

Met betrekking tot innovatie is er een focus op sociale innovatie. Denk daarbij aan de inzet van het Sharetribe platform om in een community, verzekeringsproducten aan te gaan bieden. Daarmee begeeft Sharetribe zich op het snijvlak van de deeleconomie en corporate social responsibility met als enabler het Sharetribe platform.

What is your vision on software as being a crucial part of succes on your business model?

In de ogen van Juho is Sharetribe geen ‘pure’ technologie of software company. Het is meer een methodologie waarbij software en technology een belangrijke rol speelt. Gebruikers besparen tijd en geld door gebruik te maken van het Sharetribe platform. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van software waar je blij van wordt.

Met alleen software kom je er niet. Gebruikers moeten in staat worden gesteld om zelfstandig en intuïtief een eigen marktplaats te kunnen starten. Daarin speelt User Interaction Design bijvoorbeeld een belangrijke rol. Methoden als Design Thinking en Scrum zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Je kunt meer lezen over de unieke combinatie van design thinking en scrum in whitepaper van Trivento over een aanpak die design thinking en scrum combineert.


 

Intrapreneur Blog update

Mis van de serie over platform economie geen blog, meld je hieronder direct aan voor onze blog updates:

[wysija_form id=”1″]